Հարավային տարածքային կառույց

 

«ԵՐԿԻՐ  ԾԻՐԱՆԻ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ

 

 

 

«Երկիր Ծիրանի» կուսակցության հարավային տարածաշրջանային ստորաբաժանումը հիմնադրվել է 2017 թվականի  մայիսին: Կուսակցության տարածաշրջանային գրասենյակը գործում է 2017 թվականի հուլիսի 1-ից (հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Թումանյան 3, հեռ` +37493049808 ,+37493130150):

 

«Երկիր Ծիրանի» կուսակցության հարավային տարածաշրջանային ստորաբաժանումը իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝

 

ՀՀ հարավային տարածաշրջանում իրականացնում է «Երկիր Ծիրանի» կուսակցության նպատակներին և ծրագրային դրույթներին համապատասխան գործունեություն,

 

կազմակերպում է տարածքային ստորաբաժանման խորհրդի հերթական և արտահերթ նիստեր, Կուսակցության Ժողովի, Քաղաքական Խորհրդի և Համագումարի որոշումներից բխող այլ գործառույթներ,

 

կազմակերպում է կուսակցության ղեկավար մարմինների`Ժողովի նախագահի, Ժողովի, Քաղաքական Խորհրդի, կանանց խորհրդի աշխատանքային այցերն ու հանդիպումները հարավային տարածաշրջանում,


կուսակցության անդամակցության տարածքային  ստորաբաժանման գրասենյակում մուտքագրված դիմումները 10 օրյա ժամկետում ներկայացնում է կուսակցության կենտրոնական գրասենյակ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ԵՐԿԻՐ ԾԻՐԱՆԻ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

 

 

Կապան խոշորացվող համայնքի ընտրություններում Կարեն Ստեփանյանին և Դավիթ Հակոբյանին ավագանու անդամի թեկնածուներ առաջադրելու մասին

 

 

2017 թվականի հոկտեմբերի 4-ին տեղի ունեցավ «Երկիր Ծիրանի» կուսակցության հարավային տարածաշրջանային ստորաբաժանման խորհրդի արտահերթ նիստ` խորհրդի վեց անդամների մասնակցությամբ: Քննարկվեցին հետևյալ հարցերը. Կապան խոշորացվող համայնքի ղեկավարի և ավագանու ընտրություններին մասնակցության  ձևաչափի և նախընտրական քարոզարշավի հետ կապված կազմակերպչական հարցեր:

Խորհուրդը միաձայն  որոշում ընդունեց՝ Կարեն Ստեփանյանին և Դավիթ Հակոբյանին առաջադրել Կապան խոշորացվող համայնքի ավագանու անդամի թեկնածուներ և լուծել քարոզարշավի հետ կապված կազմակերպչական հարցերը:

 

 

  ՀՀ Սյունիքի մարզ,

04.10.2017 թ.

ք. Կապան

 

 

 

 

 

 

 

 

Նախընտրական Կապան

 

 

 

 

    

 

 

 

 

«Եվ չկարծեք, թե այս տոհմի մարդիկ (Սյունի) խառնիճաղանջ ամբոխներից են և կամ ինչ որ առաջադիմության պատճառով և պատահաբար են ստացել նախաթոռ նահապետությունը` այլ աստվածաստեղծ մարդու նախասկզբնական ազնիվ տոհմից սկսած ակնհայտ հարազատությամբ որդիները հայրերին փոխարինելով հասան նախարարության»:

                                                                                              Ստեփաննոս Օրբելյան (13-րդ դար)

 

 

 

«Երկիր Ծիրանի» կուսակցության Կապան համայնքի ծրագիր

 

 

«Երկիր Ծիրանի» կուսակցությունն իր գործունեությունը ծավալում է հայկական պետականության բոլոր մարզերում: Սյունիքի մարզը՝ Կապան մարզկենտրոնով, կարևոր նշանակություն ունի արդի հայկական պետականության համար, որը պահանջում է կառավարման նոր մոտեցում՝ հիմնված տարիներ շարունակ ավանդական հումքային կցորդից վերափոխման՝ արդյունաբերական կենտրոնի նոր տեխնոլոգիաների հիման վրա:

 

 

Տնտեսություն

 

Նախկինում Կապան համայնքը հանդիսանում էր խոշոր արդյունաբերական կենտրոն: Անկախության տարիներին համայնքի արդյունաբերությունը ենթարկվել է կառուցվածաքային փոփոխությունների: Ոլորտի զարգացմանը խթանելու, արտադրական հզորություններին զարկ տալու, նոր աշխատատեղերի ստեղծման նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները.

 

 • Արդյունաբերական ներուժի ճիշտ գնահատում և միջազգային փորձի ուսումնասիրություն,
 • Մարզի արդյունաբերական ձեռնարկությունների արտահանման ներուժի բացահայտում և խթանում,
 • Արդյունաբերական ձեռնարկություններին որակյալ աշխատուժի  ապահովման նպատակով միջին մասնագիտական և արհեստագործական հաստատությունների ստեղծման ուղղությամբ ուսումնասիրություն և առաջարկների ներկայացում,
 • Ոչ արդիական տեխնոլոգիաների փոխարինում նորերով,
 • Միջազգային շուկայի տնտեսության տարբեր ճյուղերում ոլորտի արտադրանքի և ծառայությունների ներդրում,
 • Պտղի և բանջարեղենի վերամշակման փոքր արտադրությունների  հիմնում և զարգացման գործընթացի ծավալում,
 • Պահածոների դիվերսիֆիկացիայի և նոր արտադրատեսակների (մսի, ձկնամթերքի, սնկի և այլ պահածոների) արտադրության ծավալում,
 • Խաղողագործության խթանում,
 • Մշակութային զբոսաշրջության ուղղությամբ առաջարկների քննարկում և ներդնում,
 • Պարսից Ծոցից դեպի Եվրոպա նավթատարի, գազամուղի և երկաթգծի ճանապարհ դառնալու ուղղությամբ առաջարկների  քննարկում և ներդնում,
 • Կապան համայնքում փոքր և միջին բիզնեսի հարկման արտոնության տրամադրւմ՝ 10 տարի բոլոր տեսակի  հարկերից ազատում,
 • Սյունիքի մարզից արտագաղթած հայրենակիցների հետ կապի հաստատում և նրանց ներուժի ներգրավվում քաղաքական, տնտեսական և մշակութային գործունեության մեջ:

 

Սոցիալական քաղաքականություն

 

Լինելով ռազմավարական նշանակության համայնք` Կապանը Արցախի ռազմավարական թիկունքն է, որը գտնվելով Հայաստան-Իրան միջպետական նշանակության ճանապարհին, կապանցու սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա դրական անդրադարձ չունի: Թեպետ համայնքում գործազրկության մակարդակը ցածր է հանրապետության միջինից, սակայն միջին աշխատավարձը զիջում է մայրաքաղաքի  միջինին: Բնակչության հիմնական մասի եկամուտը պետական բյուջեից վարձատրվող աշխատավարձն է: Մասնավոր ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող բնակչության թիվը անհամեմատ փոքր է, որի ճնշող մեծամասնասնությունը մանր ձեռներեցներն են, այն էլ հիմնականում մանրածախ առևտրի ոլորտում: Արդյունաբերության մեջ զբաղվածների մասնաբաժինը կազմում է մոտ 15%, որոնք աշխատում են հիմնականում լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտում: Նրանց եկամուտները, աշխատանքի ընթացքում առողջությանը պատճառված վնասների  և վտանգավորության համեմատ, շատ փոքր են: Առողջապահական ծառայություններից օգտվելը մատչելի չէ բնակչության մեծ մասի համար: Մարզն ունի առողջապահական ոլորտի բարձրակարգ մասնագետների պակաս: Գյուղական համայնքների բնակչության հիմնական եկամուտները ձևավորվում են պետական աշխատավարձից, սոցիալական նպաստներից և կենսաթոշակից: Հիմական զբաղմունք համարվող անասնապահությունից  և դաշտավարությունից նրանք գրեթե եկամուտներ չունեն: Պատճառը հիմնական շուկաներից հեռավորությունն է և  արտադրանքի բարձր ինքնարժեքը, որը նրանց արտադրանքը դարձնում է ոչ մրցունակ:

Սոցիալական ոլորտի խնդիրները հետևյալն են.

 

 • Գործազրկություն,
 • Ցածր եկամուտներ,
 • Բազմաճյուղ տնտեսության բացակայություն,
 • Որակյալ առողջապահական ծառայության պակաս:

 

 

Մշակութային և կրթական քաղաքականություն

 

Կապանը ժամանակին հայտնի էր որպես մշակութային և կրթական հարուստ ավանդույթներով քաղաք: Այժմ այդ ավանդույթներն ինչ-որ տեղ հիշողություն են արդեն: Համայնքում չեն գործում բավարար քանակով որակյալ կրթական հաստատություններ և մշակութային կենտրոններ:

Համայնքի վարչական տարածքի պատմամշակութային հուշարձանների հանդեպ պատշաճ պետական հոգատարությունը բացակայում է:

Մշակույթի և կրթական ոլորտի խնդիրները հետևյալն են.

 

 • Որակյալ բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության բացակայություն,
 • Նախադպրոցական և դպրոցական ուսումնական հաստատությունների ոչ բավարար քանակ,
 • Պատմամշակութային հուշարձանների նկատմամբ անփույթ վերաբերմունք,
 • Մշակութային հասատությունների  գործունեության ոչ բավարար ֆինանսավորում:

 

Հանրային միջոցների օգտագործման քաղաքականություն

 

Կապան համայքում տարիներ շարունակ հանրային միջոցները չեն օգտագործվել իրենց նպատակային նշանակությամբ, այլ յուրացվել կամ վատնվել են: Տեղի են ունեցել հանրային տարածքների ոչ նպատակային օտարում և ոչ արդյունավետ կամ նպատակային օգտագործում:

Հանրային միջոցների օգտագործման ոլորտի խնդիրներն են.

 

 • Հանրային միջոցների ոչ թափանցիկ օգտագործում,
 • Հանրային միջոցների օգտագործմանն ուղղված մրցույթների և օրենքով սահմանված ընթհացակարգերի բացակայություն,
 • Օգտագործվող հանրային միջոցների վերաբերյալ պատշաճ հաշվետվությունների բացակայություն:

 

Համայնքային ու միջհամայնքային հաղորդակցություն

 

Երևանից 320 կմ հեռավորության վրա գտնվող Կապանը չունի մայրաքաղաքի հետ կապող կանոնավոր երթուղի, տաքսի ծառայությունները կանոնավոր չեն և թանկ են սոցալապես անապահով խմբերի համար: Միջպետական մայրուղին չի համապատասխանում ժամանակի չափանիշներին, իսկ ապագայում, կապված հյուսիս-հարավ մայրուղու գործարկման հետ, Կապանը կդադարի տրանսպորտային հանգույց լինելուց, որն էլ կբերի առանց այն էլ ցածր ապրանքաշրջանառության և գործազրկության աճի: Չի գործում Կապանի օդանավակայանը: Կապանի օդանավակայանի շահագործումը արդիական է և պահանջում է վերակառուցման ու վերագործարկման համար թափանցիկ պայմաններում մրցույթի անցկացում:

Համայնքային տրանսպորտը, թեպետ աշխատում է կանոնավոր և առկա են թվով 8 երթուղիներ, սակայն այն բավարար չէ  և օրվա ուշ ժամերին  չի աշխատում:

Մերձհամայնքային ճանապարհները կիսաքանդ կամ լրիվ քանդված վիճակում են, իսկ մերձհամայնքային երթուղիներ գրեթե գոյություն չունեն:

Համայնքային ու միջհամայնքային հաղորդակցության ոլորտի խնդիրները հետևյալն են.

 

 • Միջհամայնքային ասվալտապատ ճանապարհների բացակայություն,
 • Միջհամայնքային երթուղիների  բացակայություն,
 • Երեկոյան ժամերին ներհամայքնային տրանսպորտի բացակայություն,
 • Կապան համայնքը մայրաքաղաքի հետ կապող կանոնավոր երթուղու բացակայություն,
 • Կապանի օդանավակայանի շահագործման անհրաժեշտություն:

 

Քաղաքային տնտեսություն (քաղաքաշինություն, աղբահանություն, կոմունալ  ծառայություններ, բազմաբնակարանային շենքերի կառավարում, փողոցների ու բակերի բարեկարգում, կանաչապատում և թափառող կենդանիներ)

 

Կապան քաղաքը և նրա հարակից գյուղերը կարիք ունեն կապիտալ շինարարության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում կապիտալ վերանորոգումների:

Կապան համայնքի աղբահանությունը պահանջում է նոր տեխնոլոգիաների հիման վրա կենցաղային աղբի վերամշակման ձեռնարկության կառուցում, որն իր հերթին կլուծի նաև այլ խնդիրներ (շրջակա միջավայրի պաշտպանություն, երկրորդական հումքի և հավելյալ էներգիայի արտադրություն):

Բազմաբնակարանային շենքերի կառավարումը պահանջում է նոր մոտեցումներ (նոր օրենսդրական կարգավորում):

Փողոցների և բակերի բարեկարգումը, լուսավորությունը և կանաչապատումը հնարավոր է իրականացնել համայնքի և հավելյալ միջոցների հաշվին՝ համաձայն ընդունված ծրագրի և ժամանակացույցի:

Անհրաժեշտ է ստեղծել քաղաքակիրթ օթևաններ` մասնագետ աշխատակիցներով, և անտուն շներին ու կատուներին աստիճանաբար տեղավորել հատուկ նախատեսված կացարանում և գտնել նրանց համար բարեխիղճ տերեր: 

 

Բնապահպանություն

 

Շրջակա միջավայրի աղտոտում և թունավորում, ինչը հետևանք է գիշատիչ հանքարդյունաբերության, պոչամբարների առկայության, ինչի համար հանքարդյունաբերողները օրենքով պատասխանատվություն չեն կրում և սա այն դեպքում, երբ շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ պայքարի համար Կապանի բյուջեից հատկացվել է 20.518.000 դրամ, կանաչապատման համար 32.000.000, բնապահպանական այլ ծրագրերի համար 8.875.000 դրամ: Սրան գումարած ապօրինի ծառահատումներն ու որսագողությունը:

 

Բնապահպանության ոլորտի խնդիրներն են.

 

 • Հանքարդյունաբերության ոլորտում պատճառված վնասների համար բնապահպանական վճարների հարկման ցածր շեմը,
 • Ոչ արդյունավետ և պատշաճ պետական վերահսկողությունը բնապահպանության ոլորտում,
 • Բնության պաշտպանության նկատմամբ մշակույթի բացակայությունը:

 

Կոռուպցիա, հարկային քաղաքականություն և բյուջե

 

Կոռուպցիայի համակարգային բնույթն ու ստվերային տնտեսության ահռելի չափերը, քաղաքական ու տնտեսական մենաշնորհները ինչպես Հայաստանի բոլոր համայնքներում, այնպես էլ Կապան համայնքում, վտանգում են մեր պետականության հիմքերը և ամբողջությամբ խոչընդոտում  մեր երկրի և հասարակության զարգացման հեռանկարը: Ազգային հարստություն հանդիսացող «Զանգեզուրի պղինձամոլիբդենային կոմբինատը» անօրինական կարգով սեփականաշնորհվել է 2006 թվականին և մինչ օրս ապօրինի շահագործվում է: Նման ձեռնարկության ապօրինի շահագործումը ուղղակի վնաս է պատճառում և՛ կապանցիներին, և՛ Հայաստանի ողջ բնակչությանը:

Անհրաժեշտ է ներդնել հանրային և համայնքային կառավարման արդյունավետ, թափանցիկ և հաշվետու համակարգեր, այդ թվում` ինքնաբավ համայնքային բյուջեների մեխանիզմ: Ներկայիս համակարգը, երբ ամբողջ հարկերը գնում են պետական բյուջե, իսկ այնտեղից դոտացիաների ու սուբսիդիաների ձևով վերադարձվում համայնքներին, արդյունավետ չէ։

Այսօր համայնքներն իրենց կողմից ծախսվող միջոցների ¾-ը ստանում են ֆինանսների նախարարությունից։ Այս համակարգը հնարավորություն է տալիս կառավարությանը քաղաքական կախվածության մեջ պահել համայնքները, ինչն էլ իր հերթին խոչընդոտում է համայնքային զարգացմանը և  թուլացնում նրանց ինքնակառավարումը։ Միջոցների վերաբաշխումը հօգուտ համայնքների, պահպանելով դրանց փաստացի ծախսման գանձապետական մեխանիզմները, կխթանի համայնքների զարգացումը, այդ թվում նաև` Կապանի:

Անհամաչափ զարգացումը մեր երկրում հանգեցրել է նրան՝ որ մարզերի մակարդակով հաշվարկած համախառն մարզային արդյունքը՝ մեկ շնչի հաշվով, մինչև 5 անգամ տարբերվում է Երևանի արդյունքից։ Արդյունքում առկա է ահռելի ներքին միգրացիա. գյուղերը դատարկվում են, ինչին զուգահեռ Երևանի ենթակառուցվածքներն են գերծանրաբեռնվում:

 

Քաղաքացիական հանրության հետ համագործակցություն

 

Կապան համայնքի ինքնակառավարման շահերից է բխում լայն հասարակաունության հետ համագործակցությունը: «Երկիր Ծիրանի» կուսակցությունն իր գործունեությունը ծավալում է համագործակցության հետևյալ ձևաչափով` կուսակցություն-ԶԼՄ-լայն հասարակայնություն, հաշվի առնելով հետևյալ սկզբունքը` հասանելիություն-թափանցիկություն-հաշվետվողականություն:

   

 

 

Ներբեռնել ծրագիրը

 

 

  ՀՀ Սյունիքի մարզ,

02.11.2017թ.

ք. Կապան

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

  «Երկիր Ծիրանի» կուսակցության Կապանի գրասենյակի բացում

 

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

«ԵՐԿԻՐ ԾԻՐԱՆԻ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ  ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ  ՀԱՅՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՏԻՄ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 

2017 թ. նոյեմբերի 5-ին  Հայաստանի Հանրապետությունում  տեղի ունեցած  ՏԻՄ  ընտրությունները ցույց  տվեցին գործող ապօրինի իշխանությունների կառավարման ներքո մեր հանրության անվստահության ու բացասական վերաբերմունքի աստիճանը ընտրական պրոցեսի նկատմամբ: Ժողովրդավարության այս կարևոր ինստիտուտը չի գործել և շարունակում է չգործել: Այս գործընթացը ընտրություն անվանել հնարավոր չէ, այլ կարող ենք ասել, որ ՀՀ քաղաքացին ուղարկվում է ընտրատեղամաս ՔՎԵԱՐԿԵԼՈՒ, սակայն ոչ ընտրելու: Բոլոր այն հայտարարությունները, որոնցով ասվում է, որ ընտրությունները եղել են արդար ու օրինական նպաստում են ավտորիտար համակարգի գոյատևմանը: Ապօրինի իշխանությունների գործողությունների ցանկացած լեգիտիմացում անընդունելի է և էլ ավելի է խորացնում հանրության անվստահությունը Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող և չգործող ժողովրդավարության ինստիտուտների նկատմամբ:

 

                                                                                                            ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք.Կապան

                                                                                                                              15.11. 2017 թ.

 

 

 

 

 

 

 

                            

ԿԻՍՎԵԼ ՆՅՈՒԹՈՎ՝