Մեր գաղափարախոսությունն ընդունում և քաջալերում է:

Մեր գաղափարախոսությունն ընդունում և քաջալերում է`

 

 

 

 

 

Հեղինակ՝ Երվանդ Քոչար,
գրաֆիկական ստեղծագործություն
«Մարդը և քաղաքը» շարքից,
1933 թ.

  • Հայրենիք` ազատ, անկախ և միացյալ,

 

  • Երևան, Ստեփանակերտ, Կարին և Սիս,

 

  • Էջմիածին և կրոնի ու դավանանքի ազատություն,

 

  • Արարատ` փառքի ճամփա,

 

  • Լուսավորություն-ազատություն-արդարություն,

 

  • Մշակույթ և կրթություն,

 

  • Հայ ազգ` քաղաքական և քաղաքացիական,

 

  • Հասարակություն` կուշտ, հողի և բնակարանի սեփականատեր, բավարարված սոցիալական պահաջմունքերով, պաշտպանված թշնամու հարձակումներից:

 

 

ԿԻՍՎԵԼ ՆՅՈՒԹՈՎ՝