Մենք, լինելով անդրսահմանային ազգ, անհրաժեշտ ենք համարում օգտվել թվային հասարակությանը ընձեռված հնարավորություններից:

ԱՆԴՐՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՀԱՅ ԱԶԳԸ ԵՎ ԹՎԱՅԻՆ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 

 

 

«Մենք, լինելով անդրսահմանային ազգ, անհրաժեշտ ենք համարում օգտվել թվային հասարակությանը ընձեռված հնարավորություններից»:

Թվային նորարարությունները վերափոխել և վերափոխում են աշխարհը, հասարակությունն  ու տնտեսությունն այնպիսի արագությամբ, ինչը  նախկինում անհնար էր: Բջջային (Mobile) և ամպային (Cloud) տեխնոլոգիաները, մեծ տվյալների բազան և ինտերնետ իրերը (IoT) առաջարկում են աներևակայելի հնարավորություններ հայ ազգի համար` թռիչքային աճ, աշխատատեղերի ստեղծում և քաղաքացիների կյանքի բարելավում:  

 

Մենք պետք է օգտագործենք այս նոր տեխնոլոգիաները, քանի որ դրանք նպաստում են հանրային կյանքի կազմակերպման բարելավմանը և արդյունավետության ապահովմանը տարբեր ոլորտներում, որոնց թվում է նաև մեր ազգային քաղաքական կյանքը` ինքնաազատագրումը, ինքնակազմակերպումը և ինքնահամախմբումը, ազգային քաղաքական գործունեության ծավալումը/իրականցումը ազգային պետականության համար:

 

Մենք, լինելով անդրսահմանային ազգ, անհրաժեշտ ենք համարում օգտվել թվային հասարակությանը ընձեռված  հնարավորություններից և համասփյուռ հայության քաղաքական, տնտեսական ու մշակույթային իրավունքների իրացման միջոցով մասնակցել հայկական ազգային պետականության կառուցման գործին:

 

Մենք գիտակցում և ընդունում ենք, որ ուժեղ հայկական ազգային պետականություն հնարավոր է կառուցել, երբ դրան մասնակցում են ազգի բոլոր հատվածները՝ անկախ այն հանգամանքից թե աշխարհի որ մայրցամաքում են գտնվում:

 

Մենք հավատում և ընդունում ենք, որ մասնատված հայկական աշխարհի միավորումը տեղի է ունենալու հայկական ազգային ուժեղ պետականության ներքո, երբ նրա հիմնական ռեսուրսը/ կապիտալը` մարդը, ազատ և հավասար պայմաններում հնարավորություն է ունենալու մասնակցելու իր ազգային պետության քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կյանքին:

 

Մենք անհրաժեշտ և հրատապ պայման ենք ճանաչում համասփյուռ հայության քաղաքական իրավունքների վերականգնումը հայկական ուժեղ ազգային պետականության կառուցման գործում:

 

Մենք գտնում ենք, որ մասնատված և աշխարհով մեկ ցրված հայ ազգի պոտենցիալը՝ հանուն ուժեղ հայկական պետականության, հնարավոր է միավորել այն դեպքում, երբ  հայությանը կտրվի հավասար քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային իրավունքներ և խրախուսող հնարավորություններ հայկական ազգային պետականությունում սեփական հող և տուն ունենալու, փոքր և միջին ձեռներեցությամբ զբաղվելու հարցերում:

 

Ուժեղ ազգային պետականության վերականգնման համար մենք առաջնահերթ և հրատապ պայման ենք ընդունում համասփյուռ հայությանը ազգային քաղաքական օրակարգում ներգրավելը և հետևալ իրավունքերի ճանաչումը՝

 

  • Անցկացնել անդրսահմանային հայ ազգի բնակության երկրներում քաղաքական քարոզարշավ՝ քաղաքական նոր ընտրանու ձևավորման, նրա  կողմից ժամանակավոր կառավարության ստեղծման և գործունեության վերաբերյալ:

 

  • Անցկացնել անդրսահմանային հայ ազգի բնակության երկրներում քաղաքական քարոզարշավ բազմաքաղաքացիություն ձեռք բերելու համար:

 

  • Անցկացնել անդրսահմանային հայ ազգի մարդահամար:

 

  • Արտասահմանում ապրող և աշխատող Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ազգային պետության հանրային իշխանության մարմինների ձևավորման գործում (օրենսդիր, գործադիր` նախագահ, վարչապետ և նախարարներ) իրավունք ունի բոլորի հետ հավասար պայմաններում` ընտրելու և ընտրվելու, անկախ այն հանգամանքից, թե տվյալ պահին աշխարհի որ մայրցամաքում է նա գտնվում:  

 

  • Պարզեցված և արագացված կարգով շնորհել Հայաստանի Հանարապետության քաղաքացիություն այն էթնիկ հայերին, ովքեր ակտիվորեն ընդգրկված են Սփյուռքի տնտեսական, լոբբիստական, քաղաքական, մշակութային, լուսավորչական ու բարեգործական կյանքում:

 

  • Պարզեցված և արագացված կարգով շնորհել Հայաստանի Հանարապետության քաղաքացիություն այն էթնիկ հայերին, ովքեր հայրենադարձվել են:

 

  • Վերացնել բոլոր իրավական արգելքները հանրային իշխանության մարմինների ձևավորման գործում (օրենսդիր, գործադիր` նախագահ, վարչապետ և նախարարներ ընտրվելու իրավունք) Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար` ստեղծելով բացարձակ հավասար պայմաններ բոլորի համար:

 

  • Արագացված կարգով շնորհել Հայաստանի Հանարապետության քաղաքացիություն արցախահայությանը և ջավախահայությանը:

 

  • Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու անհատույց սեփականության իրավունքով տրամադրել հող՝ տուն կառուցելու նպատակով:

 

  • Խրախուսող պայմանների ստեղծում փոքր և միջին ձեռներեցության համար:

 

 

 

ԿԻՍՎԵԼ ՆՅՈՒԹՈՎ՝