Մենք խրախուսում ենք էկոլոգիական անվտանգության ու կայունության սկզբունքի հիման վրա սոցիալական շուկայական տնտեսությունը և կանաչ էներգիայի արտադրությունը:

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ ԵՎ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

«Մենք խրախուսում ենք էկոլոգիական անվտանգության ու կայունության սկզբունքի հիման վրա սոցիալական շուկայական տնտեսությունը և կանաչ էներգիայի արտադրությունը»:Մենք ցանկանում ենք պաշտպանել քաղաքացիների անվտանգությունն առօրյա կյանքում՝ նրանց համար ապահովելով ավելի լավ և բարձր բնապահպանական չափանիշներով առողջապահական միջավայր, բարձրորակ սննդամթերք և սպառողների իրավունքների պաշտպանվածություն:

 

Մենք կողմնակից ենք էկոլոգիական և սոցիալական բարձր ստանդարտներին:

 

Մենք խրախուսում ենք էկոլոգիական անվտանգության ու կայունության սկզբունքի հիման վրա սոցիալական շուկայական տնտեսությունը և կանաչ էներգիայի արտադրությունը:

 

Մենք դատապարտում ենք հայոց բնության նկատմամբ տարիներ շարունակ իրականացվող վայրագ գործողությունները: 

 

Մենք համոզված ենք, որ հայրենի բնությունը և շրջակա միջավայրը վտանգներից ու մարտահրավերներից զերծ պահելու համար անհրաժեշտ պայման է բնապահպանական դեգրադացիայի դադարեցումը:

 

Մենք համամիտ ենք Յոհան Վոլֆգանգ ֆոն Գյոթեի այն գաղափարի հետ, համաձայն որի`«բնությունը կատակներ չի ճանաչում, այն միշտ ճիշտ է, միշտ լուրջ, միշտ խիստ. սխալներն ու թյուրիմացությունները գալիս են մարդուց»:

 

Մենք համոզված ենք և ընդունում ենք, որ   բնական ռեսուրսների պահպանման և վերականգնման (օդ, ջուր և հող) անհրաժեշտ պայման են հանքարդյունաբերության ու ջրային ռեսուրսների օգտագործման քաղաքականության ամբողջական վերանայումը և    շրջակա միջավայրին պատճառված վնասների վերականգնումը:

 

Մենք բացառում ենք նոր հանքերի շահագործման, Սևանա լճից ջրի բացթողնման և կանաչ տարածքների հաշվին կառուցապատման ծրագրերը:

 

Մենք խրախուսում ենք ջրամբարների կառուցումը և կանաչ տարածքների վերականգնումը:

 

Մենք քաջալերում ենք վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների հիման վրա արտադրությունը և խրախուսում ենք հանածո վառելիքի փոխարինումն այլընտրանքային, վերականգնողական էներգիայի աղբյուրներով:

 

Մենք քաջալերում ենք հնարավորությունների ստեղծումը գործարար այն ընկերությունների համար, որոնք  կայուն տեխնոլոգիաների մշակման միջոցով կարող են ներդնել վերականգնվող, այլընտրանքային էներգիայի արտադրություն, ապահովել նոր աշխատատեղեր և նվազեցնել մեր կախվածությունը ներմուծվող հանածո էներգակիրներից:

 

Մենք գիտակցում ենք, որ էներգետիկ անվտանգության, մրցունակ տնտեսության և կայուն շրջակա միջավայրի ապահովման համար հրամայական է Հայաստանի Հանարապետության էներգակիրների և էներգաբաշխիչների մենաշնորհի վերացումը:

 

Մենք քաջալերում ենք  էներգետիկ աղբյուրների դիվերսիֆիկացումը և ներքին էներգետիկ շուկայի ձևավորումը:

 

Մենք քաջալերում ենք էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարումը մատչելի գներով ապահովելու համար այնպիսի անհրաժեշտ ներդրումներ, որոնք կենսական նշանակություն կունենան աշխատատեղերի և կայուն տնտեսական աճի համար ու կնպաստեն մրցունակության բարձրացմանը:

 

 

 

ԿԻՍՎԵԼ ՆՅՈՒԹՈՎ՝