«Կրթությունը զորեղ զենք է, առանց որի հայ ազգը չի կարող ակնկալել տնտեսական վերելք և ոգու կատարելություն:

ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ/ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

 

«Կրթությունը զորեղ զենք է, առանց որի հայ ազգը չի կարող ակնկալել տնտեսական վերելք և ոգու կատարելություն»:

Մենք համոզված ենք` ներդրումը կրթության և գիտության մեջ` ներդրում է բարեկեցիկ, անվտանգ և երջանիկ ապագայի մեջ:

 

Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է ուսուցանել աշխարհի լավագույն լսարաններում, սակայն յուրաքանչյուրիս պարտքն է մեր սեփականություն հանդիսացող գիտելիքի զգալի մասը նվիրաբերել մեր հայկական պետականությանը` ի բարօրություն ողջ հայ ազգի:

 

Գիտությունը ծնունդ է ժողովրդավարական համակարգի, քանզի այն միանշանակ առաջադիմական և հակաբռնատիրական ներուժ ունի:

 

Մենք համոզված ենք, որ գիտության և կրթության զարգացումը մարդուն դարձնում է ազատ: 

 

Մենք գիտակցում ենք, որ գիտելիքը չի կարող տրվել մարդկանց առանց նրանց սեփական ջանքերի և միևնույն ժամանակ նրանց դեպի ուսումը ուղղորդող հատուկ ծրագրի:

 

Մենք կարևորում ենք որակյալ կրթության դերը:

 

Մենք համոզված ենք, որ մեր նպատակին հասնելու համար` այն է դառնալ մրցունակ ազգային պետություն, անհրաժեշտ է ունենալ գիտելիքների վրա հիմնված հասարակություն:

 

Անվիճելի փաստ է՝ գիտական հետազոտությունները և դրանց ձեռքբերումները առանցքային գործոն են մրցունակ պետություն ունենալու համար:

 

Մենք գտնում ենք, որ կրթության և գիտության համար նախատեսված ֆինանսավորումը պետք է կազմված լինի պետական բյուջեի ծանրակշիռ չափաբաժնից:

 

Կրթությունը և գիտությունը պետք  է ունենան անկախության ամենաբարձր աստիճանը պետական իշխանություններից: 

 

Ժամանակակից աշխարհում կրթվելու համար նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել: Դրանք են, մասնավորապես՝ նոր տեխնոլոգիաների հնարավորությունները, առցանց կրթությունը, թվային բուհերը և այլն:

 

Հայաստանը պետք է կենտրոնանա թվային գիտելիքների/հմտությունների վրա ու շեշտը դնի կրթության նոր տեխնոլոգիաների և նորարարության վրա:

 

Մենք խրախուսում ենք  գիտական հետազոտությունների և տեխնոլոգիական զարգացման ոլորտներում զբաղվածությունը:

 

Մենք ձգտելու ենք աշխարհում հետազոտությունների և տեխնոլոգիական զարգացման ոլորտում հասնել համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ-ի)  ամենաբարձր ցուցանիշի:

 

Մենք վերահաստատում ենք կարևորությունը` բոլոր տարիքի մարդկանց ապահովել որակյալ ուսուցման հնարավորություններով:

 

Աշխատանքի տեղաշարժը կարևոր նշանակություն ունի: Մենք պարտավորվում ենք պաշտպանել աշխատանքի և աշխատողների ազատ տեղաշարժման իրավունքը: Աշխատուժի շարժունակությունը պետք է խրախուսվի, որպեսզի բոլոր քաղաքացիները կարողանան օգտվել աշխարհի խոշորագույն աշխատուժի շուկայից:

 

 

 

ԿԻՍՎԵԼ ՆՅՈՒԹՈՎ՝