Սկզբունքներ և Ուղղվածություն
«…Դու պատկանում ես նախնական և քաջ ազգի` արդյունավոր ոչ միայն խոսքի և պիտանի խոհականության մեջ, այլև բազմաթիվ մեծամեծ փառավոր գործերով, որոնք մենք կհիշատակենք այս պատմության ընթացքում»:

 
1 2
2