Հանձնառություններ
«Կինն է այն առանցքը, որի շուրջ պտտվում է քաղաքակրթությունը»:
«Հայ կինը» Րաֆֆի, 1879 թ.